Hội nghị tổng kết sản xuất NLN năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 10/01, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp (NLN) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; các Chi cục trực thuộc sở; đồng chí Ma Phúc Khứu, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; đại diện một số công ty, doanh nghiệp liên kết sản xuất trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất nông lâm nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục được duy trì theo đúng khung thời vụ, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, trong năm cơ bản không có dịch bệnh lớn xảy ra; thực hiện tốt công tác thủy lợi, phòng chống, khắc phục kịp thời hậu quả khi có thiên tai xảy ra. Tổng sản lượng lương thực 72.370 tấn đạt 100% KH; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập chung, là năm đột phá trong xây dựng các mô hình liên kết sản xuất với quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao như chuỗi liên kết trồng dưa chuột, trồng ớt, trồng ngô sinh khối, nuôi gà ri, nuôi trâu, bò sinh sản...; xây dựng được các sản phẩm đặc trưng của huyện như sản phẩm Thanh long ruột đỏ Chiêm Hóa, Trà túi lọc đậu đen xanh lòng; triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các cơ chế chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất triên địa bàn; duy phát triển các sản phẩm OCOP đã được công nhận, triển khai thực hiện thêm 9 sản phẩm trong năm 2022; thực hiện tốt việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các sản phẩm nông lam nghiệp trên địa bàn như mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Kim Bình; tiên chuẩn GLOBALGAP sản phẩm thanh long ruột đỏ; tiêu chuẩn VietGAP, ISO cho các sản phẩm OCOP của huyện; lắp đặt trên 34 ha thực hiện công nghệ tưới tiết kiệm, tưới tiên tiến cho vườn cây ăn quả tại các xã, thị trấn. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 2.020 tỷ đồng đạt 100% KH (theo giá so sánh năm 2010).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Khứu phát biểu, định hướng thảo luận tại hội nghị.

Về xây dựng nông thôn mới, đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; thực hiện Lễ công nhận xã Kiên Đài, Tân An đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vinh Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Duy trì các tiêu chí của 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2023, huyện phấn đấu:  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.106 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực 72.702 tấn; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; trồng rừng tổng số 1.960 ha; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã nông thôn mới nâng cao; có thêm 01 xã (Ngọc Hội) hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2023; duy trì 26 sản phẩm OCOP đã được công nhận, có 05 sản phẩm mới; đánh giá công nhận lại 10 sản phẩm; xây dựng 05 sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; mã vùng trồng cho 01 sản phẩm; xây dựng và mở rộng quy mô liên kết sản xuất có hiêu quả trên 300 ha, trong đó tập trung thực hiện mở rộng liên kết trồng cây dưa chuột trên 300 ha, cây ớt 50 ha, cây ngô sinh khối trên 500 ha, cây ngô ngọt 100 ha, cây rau đậu khác 50 ha...

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất NLN năm 2023, trong đó tập trung vào nội dung phát triển các mô hình liên doanh, liên kết có hiệu quả, nâng cao giá trị kinh tế cho nhân dân; công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm; phát triển vùng mía nguyên liệu...quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, giải pháp sản xuất NLN năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Tài Tùng – Huy Dương

Tin cùng chuyên mục