Công ty TNHH Lâm Nghiệp Chiêm Hóa chủ động sản xuất cây giống, đảm bảo kế hoạch trồng rừng năm 2023

Xác định giống cây lâm nghiệp quyết định cho sự thành công trong công tác trồng rừng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Chiêm Hóa đã triển khai cụ thể kế hoạch lựa chọn, gieo ươm, chăm sóc cây giống đến các đội sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ cho công tác trồng rừng năm 2023.

Công nhân chăm sóc cây giống chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2023.

Năm 2023, Đội sản xuất 475, Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa được giao chỉ tiêu sản xuất 250.000 cây. Theo anh Hoàng Đức Tú, Công nhân Đội sản xuất 475 cho biết, cây giống muốn đạt chất lượng tốt thì khâu chọn hạt giống đạt tiêu chuẩn là quan trọng nhất. Bên cạnh đó các khâu khác như: trộn đất, đóng bầu, ươm hạt, chăm sóc phải thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn của ngành lâm nghiệp hướng dẫn. Việc phòng, trừ sâu, bệnh hại cũng được chú trọng ngay từ khi mới gieo ươm và trong suốt thời gian chăm sóc. Tại vườn, tất cả các lô cây giống đều có biển tên rõ ràng, sổ nhật ký theo từng lô, từng luống, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc cây giống. Đến nay, Đội đã gieo ươm, tra hạt được 150.000 cây, trong đó có trên 50.000 cây giống đã đủ tiêu chuẩn đưa vào trồng rừng. 

Lựa chọn cây giống đảm bảo cho công tác trồng rừng năm 2023.

Năm 2023, Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa được tỉnh giao trồng mới 500 ha rừng. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao, Công ty đã tập trung huy động nguồn nhân lực, phấn đấu gieo ươm 1 triệu cây giống, trong đó chủ yếu là hạt giống keo Tai Tượng nhập ngoại và giống cây của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Hiện nay, Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa đã gieo ươm được 650.000 cây giống, trong đó phần lớn đã đủ tiêu chuẩn và sẽ đưa vào trồng ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Huy Dương - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục