Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày 07/1, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc Kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện tại các xã Trung Hà, Bình Nhân.

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng HĐND&UBND; Phòng NN&PTNT; Phòng Dân tộc; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; lãnh đạo UBND, đại diện HTX Nông nghiệp và dịch vụ Bản Ba, Thành Đạt và đại diện các hộ tham gia Dự án thuộc các xã Trung Hà, Bình Nhân.

Đoàn công tác của huyện nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án trồng cây ớt chỉ địa trên địa bàn xã Trung Hà.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân kiểm tra tình hình trồng ớt chỉ địa tại xã Trung Hà.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế một số cơ sở và các hộ gia đình tham gia thực hiện dự án. Theo đó, tại xã Trung Hà, thực hiện dự án Hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị trồng Ớt chỉ địa thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 có 184 hộ/10 thôn tham gia thực hiện  với tổng diện tích 16,78ha. Trong đó, tổng số cây giống đã cung ứng 356.960 cây; 3.356kg ni lon phủ luống; 33.560kg phân vi sinh; 15.120kg phân NPK... Các hộ dân tham gia dự án được HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bản Ba, cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể quy trình kỹ thuật trồng; thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, vật tư, giống và phần việc đối ứng của các hộ tham gia dự án. Đến nay đã cho thu hoạch lứa đầu/5 thôn, tổng khối lượng thu hoạch được 5,2 tấn với giá thu mua 8.000 đồng/kg (giá thu mua theo hợp đồng không thấp hơn 7.000/kg).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân làm việc với chủ đầu tư, đơn vị chủ trì, các đơn vị thực hiện Dự án.

Tại xã Bình Nhân, triển khai thực hiện dự án Gà ri thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 05 hộ tham gia, được hộ trợ cung ứng 2.100 con giống; 12.600kg thức ăn hỗn hợp giai đoạn 1, giai đoạn 2; 14.700 liều Vacxin các loại. Các hộ đã được HTX Nông nghiệp và dịch vụ Thành Đạt, cán bộ chuyên môn tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi Gà ri thương phẩm, thông tin về các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cung ứng thức ăn, thuốc thú y, Vacxin, con giống được dự án hỗ trợ; bao tiêu sản phẩm đầu ra và thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin cho đàn vật nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật. Đến nay, dự án Gà ri thương phẩm sinh trưởng và phát triển tốt với tỷ lệ nuôi sống đạt trên 95%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân kiểm tra tình hình thực hiện Dự án nuôi gà ri thương phẩm xã Bình Nhân.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của chủ đầu tư (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp), đơn vị chủ trì (HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bản Ba, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Đạt) đã triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo đúng các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trương ương, của tỉnh về thực hiện Chương trình. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo người dân được hưởng lợi theo đúng mục tiêu của dự án, không để xảy ra tiêu cực, tham ô, tham nhũng... Tiếp tục tăng tường công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định, mục tiêu của dự án. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc, UBND các xã Trung Hà, Bình Nhân hướng dẫn đơn vị chủ trì dự án  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục