Tân Mỹ thực hiện liên kết trong sản xuất vụ đông

Tân Mỹ là xã khó khăn của huyện nhưng trong nhiều năm trở lại đây, sản vụ đông đã từng bước phát huy hiệu quả kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Đặc biệt, với việc tham gia thực hiện các chuỗi liên kết trong sản xuất đã giúp nhiều gia đình có thu nhập cao, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương.

Ón Cáy là thôn có phong trào trồng cây vụ đông phát triển khá mạnh. Hiện nay trên 80% diện tích đất ruộng của các hộ dân đều được trồng cây vụ đông. Với các loại cây trồng chủ yếu là ngô, ớt và lạc đỏ. Trong đó, mô hình trồng ớt và lạc đỏ thực hiện theo chuỗi liên kết, bà con được hỗ trợ về giống, phân bón, nilon và được bao tiêu sản phẩm. Vì vậy người dân rất yên tâm sản xuất.

Sản xuất theo chuỗi liên kết đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân trên địa bàn xã Tân Mỹ.

Bà Quan Thị Như, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: Vụ đông năm 2023, xã triển khai sản xuất hơn 300 ha cây vụ đông. Trong đó, có 5 loại cây trồng thực hiện theo mô hình liên kết, gồm: Cây ngô, dưa chuột, cây lạc đỏ, cây ớt và bí đỏ. Các loại cây trồng đều phát triển tốt, hiện tại bà con thu hoạch để tiếp tục làm đăt chuẩn bị gieo cấy lúa và lạc xuân.

Có thể thấy với hiệu quả mang lại, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm, nâng hệ số sử dụng đất trên địa bàn đạt 2,75 lần/năm. Để tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích, cấp ủy, chính quyền địa phương  tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, HTX bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định để người dân yên tâm mở rộng diện tích sản xuất. Qua đó, đưa vụ đông thực sự là vụ sản xuất chính, giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân./.

Hồng Nhung, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục