Hướng tới đô thị thông minh

Xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xu thế hội nhập và phát triển, thành phố Tuyên Quang đã và đang từng bước làm thay đổi nhận thức ...

BHXH tỉnh nỗ lực chuyển đổi số

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 48 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến ...

Những cách làm hiệu quả

Chuyển đổi số đã và đang mở ra cơ hội để người dân huyện Hàm Yên tiếp cận những công nghệ để phục vụ cho công việc, sản xuất hay nhu cầu cuộc sống ...

Tin xem nhiều