Sơ kết 1 năm triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Sáng 08/4, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với trên 1.800 người tham dự.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh, UBND huyện Chiêm Hóa.

Tại điểm cầu Trụ sở UBND huyện Chiêm Hóa có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 huyện Chiêm Hóa (Tổ Công tác 2506); các đồng chí thành viên Tổ công tác 2506 của huyện; lãnh đạo Trung tâm Viễn thông 5, Chi nhánh Vieetel Chiêm Hóa.

Qua một năm triển khai thực hiện đề án, đến nay về cơ bản đã đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu…nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân dần được tiếp cận với môi trường công nghệ số, tiết kiệm chi phí, công sức, phòng ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực...Tuy nhiên, tại một số thời điểm, cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 trong chuyển đổi số nên quyết tâm chính trị chưa cao, dẫn đến quá trình tham mưu, triển khai thực hiện còn chậm, lúng túng, chưa thật sự mang lại hiệu quả.

Các đại biểu tại điểm cầu UBND huyện Chiêm Hóa.

Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đề án…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu. Các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc khắc phục các hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại hội nghị; tiếp tục quán triệt tầm quan trọng của đề án, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai sâu rộng đến các cấp, các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06, tạo điều kiện quan trọng cho công cuộc chuyển đổi số…UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm huy động sự tham gia tích cực của các thành viên Tổ công tác, cấp xã, thôn bản thực hiện đề án. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh theo hướng trực quan để đại đa số người dân hiểu được và thực hiện…

Hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. 

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục