Tin xem nhiều

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Sáng ngày 12/4/2024, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ ...