Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 1 năm triển khai Đề án Đề án 06

Sáng ngày 25/12, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 1 năm triển khai Đề án Đề án 06

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới các huyện, thành phố trong tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa có đồng chí: Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo công an huyện; các thành viên tổ công tác Đề án 06 cấp huyện; Tổ trưởng Tổ công tác 24 xã, thị trấn. 

Thực hiện Đề án 06, Tổ công tác của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số quốc gia, trong đó có việc thực hiện Đề án 06 ngày càng đầy đủ, toàn diện; người dân, doanh nghiệp nhận thấy rõ ràng hơn những tiện ích do chuyển đổi số mang lại.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Chiêm Hóa.

Việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu các bộ, ngành, địa phương được đẩy mạnh; tích hợp, kết nối và mở rộng thu thập dữ liệu dân cư, từng bước hình hành các cơ sở dữ liệu lớn, hệ sinh thái công dân số, phục vụ quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội. Hành lang pháp lý đã và đang dần được hoàn thiện.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh, công tác chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, người dân được hưởng thụ một cách thực chất và hiệu quả. Mọi chính sách hướng đến người dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chuyển đổi số; nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nội dung quan trọng này.

Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số là vấn đề mới, vấn đề khó, trong quá trình thực hiện cần tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, thành quả của quốc tế, áp dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của Việt Nam. Công tác chuyển đổi số phải thực chất, huy động các nguồn lực để thực hiện, làm từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, đảm bảo dữ liệu được cập nhật là dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2023 các bộ ngành, địa phương tập trung các giải pháp để cả nước không còn thôn, bản thiếu sóng internet, thiếu điện để mọi người dân được tiếp cận với internet, có điện sử dụng, tạo cơ hội cho mọi người dân bình đẳng, được tiếp cận các dịch vụ trực tuyến.    

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục