UBND huyện họp thường kỳ tháng 5/2024

Ngày 23/5, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 5/2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ban HĐND huyện, thành viên UBND huyện; Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2024.

Phiên họp đã nghe, xem xét, thảo luận 9 nội dung, trọng tâm là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện năm 2024.

Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay diễn biến thời tiết phức tạp, nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân, doanh nghiệp, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Đến ngày 20/5/2024: Diện tích lúa đã thu hoạch 465,7 ha đạt 12,5%KH; trồng mới, trồng lại được trên 211 ha mía, đạt 153,7% KH. Diện tích cây trồng liên kết vụ xuân: 146,2 ha, sản lượng thu hoạch đạt 310,3 tấn.Chăn nuôi tiếp tục duy trì phát triển; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 9.955 tấn đạt 41,7% KH; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, các chợ thường xuyên tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 1.041 ha. Sản lượng thủy sản đạt 1.123tấn đạt 41,6% KH; trồng rừng được 1.219,9 ha, đạt 62,2% KH. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội thực hiện tháng 5 là 292 tỷ đồng, thực hiện 5 tháng là 1.470 tỷ đồng, đạt 43,8%KH tỉnh giao và đạt 43,2%KH huyện giao. Thu ngân sách 33.415 triệu đồng đạt 32% dự toán; thu hút trên 78.800 lượt khách, doanh thu ước đạt 93,7 tỷ đồng; tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hoá, xã hội; quốc phòng, an ninh chính trị được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Các đại biểu thảo luận, phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2024.

Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Đến ngày 15/5/2024  giải  ngân  được 48.331,3 triệu  đồng, đạt  12,13%  vốn  kế  hoạch.  Chỉ  đạo tập trung thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để sớm được khởi công các công trình thuộc kế hoạch năm 2024, tập trung giải phóng mặt bằng các công trình theo kế hoạch.

Đối với tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện năm 2024, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân, học sinh đủ 14 tuổi có mặt trên địa bàn đủ điều kiện cấp; hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu thuế; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình không dùng tiền mặt đến các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn.

Kỳ họp cũng đã nghe, thảo luận cho ý kiến về Dự thảo phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện; Dự thảo kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn huyện; Dự thảo kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn huyện năm 2024; Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông năm 2024…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5/2024.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của tỉnh, của huyện về đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Đấu thầu năm 2023. Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình theo kế hoạch. Chỉ đạo  đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa; tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2024 đạt chỉ tiêu kế hoạch. Đôn đốc các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2024; hướng dẫn xã Ngọc Hội xây dựng hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn liền với củng cố hoạt động của các HTX. Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại cụm công nghiệp An Thịnh; có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn kịp thời đối với các nhà máy, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao. Hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định phương án bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng có nguy thiên tai nguy hiểm năm 2024. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã theo kế hoạch. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Hồng Nhung, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục