Chiêm Hóa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024

Ngày 24/5, huyện Chiêm Hóa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024. Đến dự có các đồng chí: Đại tá Hà Đình Khiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Vũ Quang Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2019-2024.

Cùng dự có đại biểu Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn huyện; cán bộ chiến sỹ Ban CHQS huyện, Công an huyện; Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn, phụ trách tự vệ các cơ quan, đơn vị; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng đại diện cho hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Trong giai đoạn 2019- 2024, LLVT huyện đã phát động 05 phong trào thi đua Quyết thắng, 28 đợt thi đua cao điểm, đột kích. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện các khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết các cấp. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu, huy động 461/475 quân nhân dự bị tập trung huấn luyện đạt 99,77% chỉ tiêu. Tuyển quân  đạt 100% chỉ tiêu. Làm mới 1.500, củng cố, tu sửa 3.700 bia bảng, vật chất, đồ dùng huấn luyện; củng cố 24 thao trường huấn luyện cấp xã, 01 thao trường huấn luyện cấp huyện. Quân số tham gia huấn luyện lực lượng thường trực đạt 98,5% trở lên, dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt từ 95% đến 98% trở lên, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 85% trở lên đạt khá, giỏi, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, luyện tập chuyển trạng thái và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập, LLVT huyện còn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, giúp nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh… Qua thực hiện phong trào thi đau quyết thắng đã có 172 lượt tập thể, 338 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Chiêm Hóa tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2024 - 2029 là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật thi đua khen thưởng năm 2022, Chỉ thị số 507-CT/TVQUTW ngày 28/7/2024 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đối mới công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đưa phong trào Thi đua Quyết thắng thành cao trào hành động cách mạng, sôi nổi, rộng khắp, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Phong trào Thi đua Quyết thắng phải đạt được yêu cầu thực chất, tiến bộ vững chắc, có chiều sâu và phát triển rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở và trên mọi lĩnh vực hoạt động của LLVT huyện. Xây dựng được nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu là hạt nhân, động lực để lan tỏa rộng khắp trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đoàn Chủ tịch và các đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2019-2024.

Tại đại hội đã có nhiều tham luận, báo cáo điển hình của các cơ quan, đơn vị phân tích, làm rõ kết quả, thành tích, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Trên cơ sở đó đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng lên tầm cao mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của LLVT huyện nhà trong 5 năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về thi đua yêu nước trong mọi cấp, mọi ngành và lực lượng vũ trang. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện đối với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Đưa nội dung thi đua vào nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ và kế hoạch công tác của người chỉ huy, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế. Nội dung thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương trong từng giai đoạn, tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề nổi cộm. Gắn nội dung của phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; đi sâu vào công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “ Mẫu mực, tiêu biểu”.Thường xuyên tiến hành tốt công tác khen thưởng, khen đúng người, đúng việc, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.

Với tinh thần “Đoàn kết, Sáng tạo, Quyết thắng”, cùng kinh nghiệm đã được đúc kết từ thực tiễn phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện những năm qua, đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện sẽ ngày càng có bước phát triển mới, xuất hiện ngày càng nhiều hơn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và giành được nhiều chiến công mới, xứng đáng với lòng tin yêu của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu, đẹp, văn minh. 

 Trung tá Đỗ Quốc Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện công bố quyết tâm thư của Đại hội. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, nhiệm vụ, yêu cầu đối với Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang huyện nói riêng đòi hỏi ngày càng cao, do đó việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng là vấn đề hết sức quan trọng tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành mọi nhiệm vụ và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Ngay sau Đại hội, đồng chí yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt và nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của thi đua, đưa mục tiêu, nội dung của Đại hội hôm nay thành hiện thực, hướng vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang huyện có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Đồng chí tin tưởng với thành tích đạt được trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Chiêm Hóa Anh hùng ngày càng giàu, đẹp, văn minh xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” LLVT huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Ngọc Hiển, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục