Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11/2023

Chiều ngày 24/11, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, BTV Huyện ủy, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về các dự thảo: Chương trình kiểm tra giám sát của BTV Huyện ủy năm 2023; chương trình, kế hoạch, giám sát phản biện xã hội năm 2024 của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; kế hoạch kiểm điểm và đánh giá chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2023; quy chế đánh giá cán bộ quản lý thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý;  sửa đổi bổ sung quy định số 14 ngày 29/11/2019 của BTV Huyện ủy về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và BCH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở;  hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy về thực hiện quy định số 14 ngày 29/11/2019 của BTV Huyện ủy; hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá cán bộ quản lý diện BTV Huyện ủy quản lý; Quyết định thành lập tổ giúp việc BTV Huyện ủy kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2023.

Tại cuộc họp, BTV Huyện ủy nhất trí với xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành kem theo quy chế của BTV Huyện ủy về phối hợp giữa đảng ủy Công an huyện với đảng ủy các xã, thị trấn trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an xã, thị trấn; Dự thảo cuốn sách “Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa - 35 năm xây dựng và phát triển (1988-2023)” và nhiều nội dung khác./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục