Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023

Sáng ngày 24/11, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện; các Ban HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự họp thường kỳ tháng 11/2023.

Cuộc họp tháng 11 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng với 19 tờ trình, kế hoạch, báo cáo. Trong đó, trọng tâm là dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền tháng 11/2023; nhiệm vụ công tác tháng 12/ 2023. Về sản xuất nông lâm nghiệp, đến ngày 20/11: Tổng diện tích đã gieo trồng 3.860 ha đạt 103% KH; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm vụ thu đông năm 2023. Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản 1.072 ha. Trồng rừng 2.252 ha đạt 114,9%KH. Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện tháng 11 đạt 124,6 tỷ đồng, ước thực hiện 11 tháng trên 1.089 tỷ đồng đạt 89,6% so với KH tỉnh giao, đạt 68% so với KH huyện giao. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023. Đến ngày 20/11giải ngân được trên 220,8 tỷ đồng, đạt 50,68% vốn KH. Thu ngân sách trên địa bàn trên 64,5 tỷ đồng, đạt 64,6% dự toán. 

Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các phong trào thể dục thể thao được duy trì. Trong tháng 11 huyện Chiêm Hoá đón 1.300 lượt khách, doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt 1,8 tỷ đồng.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tháng 12/2023, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn bám sát vào chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; tập trung công tác chỉ đạo điều hành để bứt phá thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo hoàn thành vượt và vượt mức đề ra. Rà soát, xây dựng dự toán, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2024 đảm bảo sát, đúng với chức năng, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ quy định. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng. Chuẩn bị tốt các báo cáo, chương trình, kế hoạch trình Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023 theo đúng quy định.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước- chi ngân sách năm 2024; Dự thảo, tờ trình, Nghị quyết về việc giao cho UBND huyện quyết định phê duyệt chủ trương các dự án nhóm C trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng các công trình xây dựng  cơ bản thuộc Ngân sách huyện năm 2023; Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của UBND huyện từ đầu nhiệm kỳ  2021- 2026 đến 30/11/2023 và nhiều nội dung khác….

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: Các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tập trung chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tập trung rà soát xây dựng dự toán các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đảm bảo sát đúng chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình quốc gia. Chuẩn bị tốt các báo cáo chương trình kế hoạch trình kỳ vọng thứ bảy của HĐND huyện. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023 đúng quy định. Trong sản xuất nông nghiệp tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc cây vụ đông đảm bảo đạt kết quả cao nhất, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2024. Thực hiện các biện pháp để tăng đàn gia súc gia cầm theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện kế hoạch trồng rừng năm 2024. Tăng cường kiểm tra thị trường cuối năm không để khan hiếm hàng hóa. Thực hiện tốt chất lượng kiểm tra học kỳ 1 và triển khai chương trình học kỳ 2. Các xã, thị trấn bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 đảm bảo chính xác, đúng quy định./.                                                                                                      

Ngọc Hiển, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục