Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chuyên đề đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa (HĐH) phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ (Hà Nội) tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

Dự tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Chiêm Hóa.

Mục đích của Hội nghị nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua của Chính phủ và chính quyền các cấp; kết quả đạt được, những việc chưa làm được; chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả, thực chất công tác này.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã có nhiều ý kiến phân tích đánh giá những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó nhiều đại biểu cho rằng cần phải có tư duy đột phá thúc đẩy cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân; sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: Công tác CCHC cần phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, bài học hay, kinh nghiệm quý; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nỗ lực đột phá vượt lên. Đồng thời chủ động, sáng tạo, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của cải cách TTHC...

Hải Hà - Tài Tùng (Theo TQĐT)

Tin cùng chuyên mục