Hội nghị phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Chiều 19/7, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, phương hướng khắc phục những hạn chế để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện Chiêm Hóa đạt 76,97%, xếp thứ 4/7 huyện, thành phố. So với cùng kỳ năm ngoái, huyện Chiêm Hóa tăng 0,68%. Điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính được xác định trên tổng điểm đạt được của các nội dung sau: Kết quả điều tra xã hội học về tác động của cải cách hành chính đến các lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và tác động của cải cách hành chính đến công tác chỉ đạo, điều hành và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính (CCHC) của cơ quan. Tổng điểm điều tra xã hội học đạt 20,49/24,5. Cụ thể như sau: Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đạt được là 6,5/6,5 điểm. Kết quả khảo sát về tác động của cải cách hành chính đến các lĩnh vực và đến công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn huyện đạt được là 13,99/18 điểm.

Qua kết quả đánh giá của Bộ Chỉ số cho thấy việc thực hiện công tác CCHC của huyện còn một số hạn chế trong năm 2021 như:  Còn có báo cáo theo định kỳ chậm so với quy định; Chưa có hình thức tuyên truyền cải cách hành chính phong phú; Một số cơ quan, đơn vị; UBND xã chưa có báo cáo khắc phục xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra CCHC; thiếu sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong triển khai thực hiện CCHC; việc công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và Trang/Cổng thông tin điện tử của huyện chưa đảm bảo đúng quy định; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt yêu cầu...

Các đại biểu phát biểu, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Tại hội nghị các cơ quan, đơn vị chức năng đã tham mưu đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính như: Hàng năm mỗi cơ quan, đơn vị có sáng kiến, giải pháp áp dụng lần đầu tiên mang lại hiệu quả trong thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả phần mềm khảo sát sự hài lòng, thực hiện lấy ý kiến khảo sát của cá nhân, tổ chức về chất lượng cung ứng dịch vụ công đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị kịp thời hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các lĩnh vực phụ trách nhất là đối với các tiêu chí bị trừ điểm, chưa đạt điểm tối đa để kịp thời khắc phục, góp phần nâng cao chỉ số cải cách của huyện, tỉnh...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện đã có những kết quả đáng ghi nhận song còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu kỹ cơ quan mình đơn vị mình có bao nhiêu tiêu chí trong bộ tiêu chí để đánh giá cải cách hành chính, trên cơ sở đấy có giải pháp có kế hoạch để khắc phục tồn tại, hạn chế và có giải pháp nâng cao chất lượng CCHC trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, trước hết tập trung khắc phục các mặt tồn tại, yếu kém trong việc công khai thủ tục hồ sơ, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân; phối hợp giữa các cấp, các ngành để giải quyết hồ sơ đồng bộ, kịp thời…

Hoài Thu - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục