Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Chiêm Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Video không hợp lệ

Chương trình khác