Chiêm Hoá tổ chức phiên giao dịch việc làm

Sáng ngày 14/9, tại UBND xã Tân Mỹ, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2023 thực hiện tiểu Dự án 3 Hỗ trợ việc làm bền vững trong Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Chiêm Hóa năm 2023.

Các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia Phiên giao dịch việc làm.

Phiên giao dịch việc làm huyện Chiêm Hóa lần thứ nhất năm 2023 có 12 đơn vị doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; gần 500 lượt người lao động, đoàn viên, hội viên của 03 xã Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Xuân Quang tham gia. Đây là cơ hội để người lao động, đoàn viên, hội viên được tiếp cận với các doanh nghiệp, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tìm hiểu thông tin về việc làm, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

Các doanh nghiệp, trường học giới thiệu, tư vấn việc làm cho đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn.

Phiên giao dịch việc làm đã định hướng cho người lao động đang tìm kiếm việc làm về thị trường lao động ngoài nước, xuất khẩu lao động các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như chính sách hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước; các đơn hàng, chế độ đãi ngộ, mức thu nhập…qua đó góp phần tăng cường nhận thức của các tổ chức, cá nhân về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động; tạo cơ hội cho người lao động nông thôn được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở dạy nghề thông qua phiên giao dịch việc làm tuyển chọn lao động, tuyển học sinh học nghề theo chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu của đơn vị.

Thông qua phiên giao dịch việc làm nhằm đẩy mạnh công tác định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo cơ hội cho lao động nông thôn trong độ tuổi lao động được tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, lựa chọn cho mình việc làm phù hợp với trình độ, năng lực, ổn định thu nhập. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.                                                        

Huy Dương – Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục