Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa tập huấn nghiệp vụ rà soát, xử lý nợ, nâng cao chất lượng tín dụng

chiều 13/9, Ngân hàng CSXH Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Chi nhánh các tỉnh, thành phố đến điểm cầu các Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện trên toàn quốc.

Xác định việc xử lý nợ quá hạn là nhiệm vụ hàng đầu, thời gian qua, các Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn; đồng thời tiến hành rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú. Đây là những trường hợp người đại diện đứng tên vay vốn và tất cả các thành viên còn lại trong hộ gia đình không còn sinh sống tại xã, phường, thị trấn nơi người đó tạm trú/thường trú khi vay vốn đang còn dư nợ gốc, lãi tại Ngân hàng CSXH.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa tập huấn nghiệp vụ rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, hội nghị tập huấn đã tập trung vào công tác hướng dẫn các quy trình trong công tác rà soát xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú với các nội dung: Xác định khách hàng đi khỏi nơi cư trú; rà soát thông tin khách hàng đối với khách hàng có thông tin địa chỉ cụ thể và không cụ thể; tổ chức xử lý nợ đối với khách hàng đi khỏi nơi cư trú; kinh phí hoạt động cho Tổ hỗ trợ rà soát xử lý nợ cấp xã và tổ chức thực hiện đối với các Ban nghiệp vụ tại Hội sở chính, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Phòng giao dịch các huyện.

Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa có trên 16.900 khách hàng với dư nợ trên 643 tỷ đồng, trong đó có nợ xấu 664 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng dư nợ. Để công tác rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú phát huy hiệu quả, Ban Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm tìm mọi biện pháp có thể để đôn đốc thu hồi nợ quá hạn một cách tốt nhất. Trong đó sẽ cử cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn trực tiếp phối hợp với cơ quan chức năng rà soát thông tin nơi ở, làm việc mới của hộ vay; gửi thông báo thu hồi nợ đến công ty, doanh nghiệp... và người vay vốn còn nợ xấu, lãi tồn cao; cán bộ tín dụng liên hệ, trao đổi qua điện thoại với hộ vay về thông tin nợ, dư nợ xấu, lãi tồn…để người vay có biện pháp trả phù hợp. Đồng thời xây dựng một số giải pháp nghiệp vụ khác để xử lý tốt nhất trong công tác xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú theo quy định, góp phần xử lý nợ xấu, quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục