Chiêm Hóa phát huy cuộc vận động xây dựng mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu” xây dựng nông thôn mới

Sau 2 năm triển khai thực hiện mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu”, các cấp hội phụ nữ từ huyện đến các chi hội dưới cơ sở huyện Chiêm Hóa đã tập hợp, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia và ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Xã Yên Nguyên có 02 thôn Khuôn Khoai, Đồng Vàng thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch tiêu biểu”. Qua 02 năm triển khai thực hiện đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng. Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội quán triệt cho hội viên về mục đích, ý nghĩa việc xây dựng mô hình. Tại các cuộc họp, hội còn lồng ghép đưa các nội dung của cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, đồng thời gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như góp phần trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương…qua đó thu hút đông đảo chị em tham gia thực hiện. Đặc biệt, qua việc xây dựng 8 tiêu chí của chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu, chị em phụ nữ đã chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con, xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý, ngăn chặn bạo lực gia đình, sử dụng nguồn nước sạch, xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường sống, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Kết quả, đã giúp được 210 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đến nay toàn xã có 905/933 hộ hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, đạt 97%. 

Hội LHPN xã Yên Nguyên phát huy vai trò tích cực thực hiện mô hình 5 không, 3 sạch trên địa bàn xã.

Qua 2 năm triển khai thực hiện mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu”, huyện Chiêm Hóa đã thành lập được 27 mô hình với 644 thành viên; thành lập 01 mô hình nhà sạch, vườn đẹp với 26 thành viên , 01 mô hình chi hội “5 có” tại thôn Liên Nghĩa, xã Vinh Quang với 21 thành viên. Thông qua việc thành lập các mô hình đã tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn hội viên phụ nữ trong việc thực hiện các nội dung cuộc vận động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lược cuộc sống của gia đình cán bộ, hội viên và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, toàn huyện đã giúp đỡ, phát triển 1.802 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí cuộc vận động; nâng tổng số hộ hội viên đạt “5 không, 3 sạch” lên 17.090 hộ hội viên, đạt tỷ lệ 83,5%. 

Lễ ra mắt mô hình "Chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu" thôn Nà Coóc, xã Xuân Quang và tham quan tại các hộ gia đình tiêu biểu.

Các đại biểu tham quan mô hình xử lý phế phẩm trong thực hiện chương trình "5 không, 3 sạch" tại xã Kiên Đài.

Với cách làm năng động và sáng tạo, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu” với những việc làm thiết thực, cụ thể đã góp phần tích cực giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Chiêm Hóa thay đổi nhận thức, thể hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục