Chiêm Hóa đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Thực hiện Kế hoạch của BHXH tỉnh Tuyên Quang, BHXH huyện Chiêm Hóa đã tập trung quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đặc biệt chú trọng công tác truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Công tác truyền thông góp phần tăng cường nhận thức và kiến thức của người dân về những giá trị mà lợi ích bảo hiểm xã hội đem lại, qua đó khuyến khích, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, hướng tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Trong tháng 5/2023, BHXH huyện phối hợp với các Tổ chức dịch vụ Bưu điện huyện, Viettel Chiêm Hóa tổ chức 2 cuộc ra quân với quy mô toàn huyện, 3 cuộc ra quân tại UBND xã. Để nâng cao hiệu quả các cuộc ra quân, BHXH và các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Đồng thời, rà soát danh sách người có tiềm năng tại các xã, thị trấn, yêu cầu nhân viên thu BHXH, BHYT tại cơ sở lựa chọn, lập danh sách những người có quan tâm, mong muốn tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên từng địa bàn. Phân công các nhóm tuyên truyền 3- 4 tuyên truyền gồm viên chức BHXH huyện và nhân viên thu thuộc tổ chức dịch vụ bưu điện, Viettel trực tiếp phối hợp với đoàn thanh niên xã hoặc bí thư chi bộ trưởng thôn về các cụm dân cư, trực tiếp đến hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích và tư vấn thủ tục nếu người dân quyết định tham gia ngay. Việc tổ chức ra quân đồng loạt tại các xã, thị trấn đã thu hút sự chú ý, quan tâm của cộng đồng đến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường niềm tin của nhân dân vào hoạt động truyền thông của ngành BHXH cũng như công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, từ đó mang lại kết quả khả quan. Trong 5 đợt ra quân tháng 5/2023, trên toàn huyện đã tiếp cận và tuyên truyền cho trên 1.200 người, qua đó phát triển mới được 28 người tham gia BHXH tự nguyện, 211 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa ra quân truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Với phương châm đi “từng ngõ, gõ từng nhà”, phương pháp truyền thông nhóm nhỏ do Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa triển khai thực hiện đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác truyền thông chính sách và phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng đến từng thôn, tổ dân phố… tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hệ thống những nhân viên thu của BHXH là cánh tay đắc lực để ngành thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia các hình thức bảo hiểm nhà nước. 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại hộ gia đình

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiều các giải pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tập trung xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình qua việc đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền. Đồng thời, nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu cách làm mới để tiếp tục duy trì, tăng nhanh tỷ lệ người dân tham gia hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân.

Ngọc Hiển - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục