Tin xem nhiều

Tính nhân văn từ một “Đề án”

Đề án Xóa nhà ở tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 đã và đang được các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả và là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tương thân tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía ...