Nghĩa tình mùa vụ

Hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, neo đơn ngày công cấy lúa, trồng lạc, chặt mía, thu ngô, làm cỏ ruộng... là những nghĩa cử ...

Tin xem nhiều