CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ƯU ĐÃI LÃI SUẤT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Agribank chi nhánh huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo đến quý khách hàng:

I. Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân:

1. Cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống: (Vay tiêu dùng: Mua nhà ở, đất ở; xây mới/cải tạo nhà để ở; mua sắm đồ dùng sinh hoạt Tivi, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa…; Phương tiện đi lại Ô tô, xe máy.. và các mục đích tiêu dùng khác);

2. Cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất đối với khách hàng phục vụ hoạt động SXKD: Chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ nhỏ, hộ kinh doanh cá thể…  

3. Đối tượng cho vay:

           Khách hàng vay vốn lần đầu; khách hàng không có dư nợ tại Agribank trong 02 (hai) tháng gần nhất;

          Khách hàng hiện còn dư nợ tại Agribank ký thêm hợp đồng tín dụng mới để phục vụ nhu cầu đời sống và phục vụ hoạt động SXKD.

           Khách hàng đang có dư nợ tại các tổ chức tín dụng khác …

4. Quy mô chương trình:

           Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống: 20.000 tỷ đồng

           Cho vay phục vụ nhu cầu SXKD: 50.000 tỷ đồng

5. Thời gian triển khai:

           Từ ngày 25/3/2024 đến khi đạt quy mô của chương trình

6. Thời hạn và lãi suất cho vay:

6.1 Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống:

6.1.1 Cho vay ngắn hạn:

          Kỳ hạn đến 03 tháng:                        Lãi suất 5,0%/ năm

          Kỳ hạn từ 03 tháng đến 6 tháng:        Lãi suất 6,0%/ năm

          Kỳ hạn từ 06 tháng đến 12 tháng:      Lãi suất 7,0%/ năm

6.1.2 Cho vay trung, dài hạn:

         Kỳ hạn trên 12 tháng đến 36 tháng:   Lãi suất 8,0%/ năm

         Kỳ hạn trên 36 tháng đến 60 tháng:   Lãi suất 8,1%/ năm

        Kỳ hạn trên 60 tháng:                        Lãi suất 8,2%/ năm

6.2 Cho vay ngắn hạn phục vụ phục vụ hoạt động SXKD:

       Kỳ hạn đến 03 tháng:                        Lãi suất 4% đến 5%/ năm

       Kỳ hạn từ 03 tháng đến 6 tháng:        Lãi suất 4,8% đến 6%/ năm

       Kỳ hạn từ 06 tháng đến 12 tháng:      Lãi suất 6,3% đến 7,5%/ năm

Lãi suất cho vay cụ thể tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng, mục đích vay vốn của từng chương trình.

II. Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng Doanh nghiệp và Hợp tác xã:

        Thời gian triển khai: Từ 02/5/2024.

Thời hạn và lãi suất cho vay:

1. Cho vay ngắn hạn:

2. Kỳ hạn đến 03 tháng:                        Lãi suất 5,0%/ năm

           Kỳ hạn trên 03 tháng đến 6 tháng:     Lãi suất 5,5%/ năm

          Kỳ hạn trên 6 tháng đến 12 tháng:     Lãi suất 6,0%/ năm

3. Cho vay trung, dài hạn:

        Kỳ hạn trên 12 tháng:                          Lãi suất 9,5%/ năm

MỌI CHI TIẾT QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

  1. Phòng Khách hàng:                      02073.855.645
  2. Phòng Kế toán ngân quỹ:              02073.851.542
  3. Phòng Giao dịch Hòa Phú:           02073.756.666
  4. Phòng Giao dịch Vinh Quang:      02073.857.768
  5. Phòng Giao dịch Đầm Hồng:        02073.853.333

 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC

       PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

                       (đã ký)

          Nguyễn Thị Bích Hằng

 

AgiriBank

Tin cùng chuyên mục