Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Chiêm Hóa năm 2023

Từ ngày 27/11 – 01/12/2023, UBND huyện phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Chiêm Hóa năm 2023. Dự hội thi có 24 đội của các xã, thị trấn chia làm 05 cụm thi trên địa bàn huyện.

Các đại biểu, nhân dân và các em học sinh dự Hội thi.

Hội thi được tổ chức dưới dạng sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi, gồm: chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung thi xoay quanh các vấn đề như: Tìm hiểu tác hại, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các giải pháp phòng ngừa tình trạng kết hôn tảo hôn; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Các đại biểu, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

Một số hình ảnh tại Hội thi Cụm xã Yên Lập, Yên Nguyên.

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng, người dân và các gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên có lối sống lành mạnh để tránh kết hôn sớm, tích cực tuyên truyền phổ biến về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề về giới. Đặc biệt, để thanh, thiếu niên hiểu rõ về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống sẽ khiến chất lượng dân số suy giảm, suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số.

Các đại biểu chúc mừng các đội thi đạt thành tích tại Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện năm 2023.

Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện năm 2023 là hoạt động truyền thông quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và là một trong những hoạt động thiết thực thực hiện dự án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện./.

Tài Tùng - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục