Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Sáng ngày 12/4/2024, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Trung tâm Chính trị huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Tuyên truyền viên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu triển khai một số Luật tại hội nghị.

Hội nghị đã triển khai: Luật Căn cước;  Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;  Luật phòng thủ dân sự; triển khai Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);  Luật Nhà ở (sửa đổi); (3) Luật Hợp tác xã….

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trong công tác tư pháp của ngành tư pháp; tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các văn bản luật được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả công tác tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên trong tổ chức mình; phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua bằng hình thức phù hợp với người lao động và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./. 

Ngọc Hiển, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục