Thành công bước đầu của mô hình nuôi cá rô phi đơn tính trong ao năm 2023

Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã triển khai thực hiện mô hình nuôi cá rô phi đơn tính trong ao tại xã Yên Lập. Mô hình bước đầu đã góp phần thực hiện chủ trương đa dạng thu nhập kinh tế hộ gia đình ở địa phương; cải thiện bữa ăn gia đình hàng ngày và phát triển kinh tế hộ gia đình. Góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân Chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hộ gia đình ở nông thôn.

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi cá rô phi đơn tính trong ao tại xã Yên Lập.

Hộ gia đình ông Hà Xuân Cường, thôn Nà Tiệng, xã Yên Lập được hỗ trợ trên 50 triệu đồng để đầu tư giống, nguồn thức ăn, thiết bị tạo oxy, vôi bột khử trùng...chăn nuôi trên 3.000 con cá giống Rô phi Đường Nghiệp với diện tích mặt nước ao 1.300m2. Qua đánh giá ban đầu, tỷ lệ cá sống 80%, ước thu hoạch trên 2 tạ cá thương phẩm. Tại thời điểm đánh giá, thu nhập của hộ tham gia mô hình khá cao; bình quân thu nhập khoảng 26 triệu đồng sau 6 tháng nuôi.

Ông Hà Xuân Cường, thôn Nà Tiệng, xã Yên Lập thu hoạch cá thực hiện mô hình.

Bà Hà Thị Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hoá cho biết: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã triển khai tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính cho 20 người tham gia gồm hộ thực hiện mô hình và các hộ nông dân có nhu cầu phát triển nuôi cá của xã Yên Lập. Nội dung lớp tập huấn gồm giới thiệu đặc điểm sinh học một số đối tượng cá truyền thống (chú trọng đối tượng cá rô phi đơn tính); Kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi; chăn nuôi cá rô phi theo các giai đoạn; cách phòng và điều trị bệnh cho cá; hướng dẫn nghi chép trong quá trình nuôi. 

Trong những năm gần đây cá rô phi đơn tính đang được thị trường ưa chuộng đã thúc đẩy nhiều mô hình phát triển mạnh mẽ ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Các chuyên gia thủy sản nhận định nhu cầu sản phẩm chế biến từ cá rô phi ở thị trường tiếp tục tăng. Thành công của mô hình ở xã Yên Lập cũng là tiền đề để Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tiếp tục triển khai các địa phương khác trên địa bàn huyện./.

Hoài Thu, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục