Nông dân xã Xuân Quang tập chung chăm sóc lúa vụ xuân

Xác định tầm quan trọng trong sản xuất vụ xuân có tính chất quyết định đến sản lượng lương thực của cả năm. Do đó, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương, hiện nay các hộ nông dân ở xã Xuân Quang đang chủ động thực hiện tốt công tác chăm sóc, bón phân cho các loại cây trồng, thường xuyên bám đồng, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Nông dân xã Xuân Quang chăm sóc, bón phân dúi cho lúa vụ xuân 2023.

Vụ xuân năm 2023 xã Xuân Quang gieo cấy 170 ha lúa, cây lạc 121ha, trong đó lạc trồng trên ruộng 51ha, soi bãi 99ha; cây ngô hạt 43,5 ha, ngô gia súc 10ha; trồng rau 6ha. Xác định vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm nên để có một sản xuất thắng lợi, ngay từ đầu vụ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành từ huyện, UBND xã Xuân Quang đã chủ động phân công cán bộ xã phụ trách các thôn cùng đội ngũ cán bộ khuyến nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân về khoa học kỹ thuật và sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu theo từng loại cây trồng. Tăng cường đi kiểm tra đồng ruộng, cùng các hộ nông dân nắm tình hình, đồng thời có những khuyến cáo chung để giúp người dân phát hiện các loại sâu bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Qua theo dõi thì một số chân ruộng của hộ gia đình đã xuất hiện ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhưng các hộ nông dân đã kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời. Đến nay có hơn 76% diện tích lúa đã được các hộ gia đình thực hiện khâu chăm sóc đợt 1, tỷ lệ sử dụng phân viên nén úi sâu chiếm khoảng 70%. Cây lúa và các loại cây trồng khác hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Xã Xuân Quang cũng luôn quản lý chặt chẽ nguồn nước ở các hồ, đập, có kế hoạch điều tiết hợp lý nguồn nước cho sản xuất.

Với những biện pháp chỉ đạo sản xuất quyết liệt của cấp uỷ đảng, chính quyền cùng với sự quyết tâm lao động, sản xuất của các hộ nông dân, tin rằng, vụ xuân năm 2023, nông dân xã Xuân Quang sẽ thực hiện tốt công tác chăm sóc các loại cây trồng, phấn đấu đem lại thắng lợi lớn cả về năng suất và sản lượng./.

Văn Linh – Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục