Hùng Mỹ tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, năm 2022, xã Hùng Mỹ đã triển khai sản xuất dưa vụ đông kiên kết. Việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho người dân đã mở hướng đi mới trong nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời góp phần thay đổi tư duy canh tác, sản xuất hàng hóa.

Các hộ gia đình tham quan, học tập kinh nghiệm trồng dưa chuột liên kết trên địa bàn xã Hùng Mỹ.

Vụ đông năm 2022  là vụ đầu tiên xã hùng Mỹ đã đưa cây dưa chuột vào sản xuất theo chuỗi liên kết. Xã Hùng Mỹ phối hợp với HTX Trồng trọt và chăn nuôi Đại Thắng, Sơn Dương thực hiện trồng dưa với tổng diện tích gần 5 ha với 45 hộ gia đình thực hiện. Triển khai thực hiện mô hình, HTX Đại Thắng phối hợp cùng UBND xã Hùng Mỹ đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, giám sát các hộ trồng, chăm sóc, thu hái sản phẩm theo đúng kế hoạch, đồng thời tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm cho nông dân theo hợp đồng đã ký kết. Tính đến trung tuần tháng 12/2022, HTX Trồng trọt và chăn nuôi Đại Thắng đã thu mua trên 55 tấn dưa chuột với giá bình quân 8.700/kg với tổng số tiền gần 480 triệu đồng.

Thông qua mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho dưa chuột, người dân từng bước làm quen với phương thức trồng thâm canh để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, tập trung nỗ gắn kết nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuối giá trị. Mặt khác tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, góp phần thực hiện phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Hoài Thu - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục