Hội Doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 17/01, Hội Doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Hiện nay,  huyện Chiêm Hóa có 159 doanh nghiệp, trong đó, có 40 doanh nghiệp tham gia Hội doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 25,1%. Năm 2023, các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện tốt các chính sách nộp thuế theo quy định. Tổng doanh thu trong năm đạt trên 531,3 tỷ đồng; tạo việc làm cho cho trên 900 lao động địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng, chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Cùng với sản xuất, kinh doanh, các hoạt động phong trào, công tác từ thiện, an sinh xã hội được Hội Doanh nghiệp huyện quan tâm, với tổng số tiền ủng hộ hơn 1,78 tỷ đồng. Năm 2023, Hội Doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa đã có 07 đơn vị, cá nhân được UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen;  09 đơn vị được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và 01 cá nhân đạt danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng đánh giá cao nỗ lực của Hội Doanh nghiệp  huyện trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm Hội cần tập trung thực hiện thời gian tới: Hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đề ra các mục tiêu hàng năm, dài hạn để phát triển với số lượng và chất lượng ngày càng cao. Đặc biệt là phát triển thành viên là các Hợp tác xã nông lâm nghiệp, các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Bám sát thế mạnh và định hướng phát triển của huyện là tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Làm tốt vai trò là cầu nối giữa Chính quyền và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ các thành viên trong Hội thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo lập những kênh thông tin để tiếp nhận, lắng nghe, chia sẻ và phản hồi các ý kiến từ các Doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.      

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục