Hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 11/01, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh; Hà Đức Tập, Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội huyện; Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo, cán bộ Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023 sản xuất NLN tiếp tục được duy trì theo đúng khung thời vụ; triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; công tác phòng, chống giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai đồng bộ, kịp thời. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt trên 2.110 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2022. Đến nay, huyện có 16 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tổng diện tích liên kết năm 2023 đạt trên 1.346 ha, giá trị sản xuất đạt trên 207 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023 UBND huyện quyết định phê duyệt 05 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp với kinh phí 9,7 tỷ đồng.

Tiếp tục phát triển chăn nuôi trâu hàng hoá theo chuỗi liên kết trên địa bàn huyện. Phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng liên kết, vận động và hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP): 01 trang trại chăn nuôi lợn xã Nhân Lý, 02 trang trại chăn nuôi gà xã Kim Bình, Tân Thịnh được chứng nhận VietGAHP, an toàn dịch bệnh. Giá trị sản xuất thuỷ sản năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 801,3 tỷ đồng. 

Phóng sự tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2023 trình chiếu tại hội nghị.

Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế lâm nghiệp, triển khai chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu trồng rừng, khai thác năm 2023; Giá trị sản xuất lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 566,4 tỷ đồng.

Toàn huyện có 50 Hợp tác xã NLN, tăng 05 HTX so với năm 2022, có 10 HTX áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, HACCP, GloBalGAP. Tổ chức đánh giá phân hạng 11 sản phẩm Ocop. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản hàng hoá; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí hỗ trợ 7 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện,  hết năm 2023, bình quân đạt 15,3 tiêu chí/xã, tăng 0,47 tiêu chí so với năm 2022.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các địa phương làm tốt công tác quản lý khai thác hiệu quả 671 công trình thuỷ lợi với 684,94 km kênh chính và kênh nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm được chú trọng triển khai kịp thời.

Năm 2024, huyện Chiêm Hóa phấn đấu: Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.193 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực 73.039 tấn. Tiếp tục duy trì và mở rộng các liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, phấn đấu đàn trâu 24.953 con, bò 2.800 con, lợn 143.981 con, gia cầm 1.699 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 23.890 tấn; trứng gia cầm 33.988 triệu quả. Trồng mới 1.960 ha rừng.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả trong lĩnh vực vực sản xuất nông, lâm nghiệp mà huyện đạt được trong năm 2023. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại và đề ra  nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2024. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu: Căn cứ kế hoạch giao năm 2024, UBND các xã, thị trấn xây dựng ban hành kế hoạch chi tiết giao đến từng thôn bản, gia đình để thực hiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu lại ngành nông lâm nghiệp, thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đôn đốc nhân dân thu hoạch cây vụ đông triển khai sản xuất vụ xuân; linh hoạt trong chỉ đạo lịch thời vụ bố trí gieo cùng trà, cùng giống trên cùng cánh đồng. Các xã tổ chức truyền truyền vận động nhân dân đăng ký ký kết hợp đồng trồng mía với Công ty Cổ phần mía đường Tuyên Quang. Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trồng rừng tập trung năm 2024. Xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với lĩnh vực văn hóa; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí và thủ tục công nhận xã Ngọc Hội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, tập trung tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mô hình liên kết...

Hồng Nhung, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục