Hội Cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa nỗ lực phát triển kinh tế

Những năm qua, phong trào thi đua Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống luôn được cán bộ, hội viên CCB huyện Chiêm Hoá tích cực tham gia hưởng ứng và ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB xã Yên Ngyên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên vay vốn tạo việc làm, phát triển kinh tế, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 78 hội viên vay với tổng số tiền 850 triệu đồng, duy trì tốt hoạt động việc sản xuất, kinh doanh, tạo được việc làm ổn định, vươn lên làm giàu hợp pháp tại quê hương. Từ nguồn vốn này đã có nhiều hội viên vươn lên trong phát triển kinh tế, tiêu biểu như: CCB Phạm Đình Chiến thôn Cầu Cả, CCB Đỗ Mạnh Hùng, CCB Nguyễn Bằng Giang thôn Yên Quang… 

Mô hình nuôi trâu vỗ béo của CCB Nông Thanh Thầm, thôn Khuân Trú,  xã Yên Nguyên

Toàn huyện Chiêm Hoá hiện có trên trên 5.200 hội viên CCB, sinh hoạt ở trên 284 chi hội. Thực hiện phong trào CCB thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB huyện Chiêm Hóa đã tích cực hưởng ứng, đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Trong quá trình phát triển sản xuất, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cấp hội CCB thường xuyên tổ chức cho các hội viên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền vận động hội viên phát huy tinh thần làm chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng đàn gia súc, gia cầm trong hộ hội viên cựu chiến binh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh. Đến nay, đời sống của hội viên ngày càng nâng cao, số hộ khá, giàu tăng theo từng năm. Hiện nay toàn hội có 21 mô hình CCb sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 66 mô hình cấp huyện, trên 120 cấp xã. Số hộ hội viên nghèo giảm nhiều so với các năm, nhiều hộ hội viên CCB đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. 

Hội CCB xã Xuân Quang trao đổi, học tập mô hình phát triển kinh tế từ trồng dưa lê.

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, phát huy ý chí và tiềm năng đa dạng của các thế hệ CCB, đồng thời huy động được nhiều nguồn lực tham gia phát triển kinh tế. Thời gian tới, Hội CCB  huyện Chiêm Hoá tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào với nhiều cách làm hiệu quả, khẳng định vai trò của Hội CCB góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Văn Linh – Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục