Chiêm Hoá tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày 12/5, Huyện ủy Chiêm Hoá tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai công tác cán bộ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 14/11/2013) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ;  La Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh uỷ; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy ban MTTQ, các Ban Đảng, Văn Phòng Huyện uỷ, VP HĐND&UBND huyện; Phòng Giáo dục&Đào tạo; Trung tâm Chính trị huyện; Hội doanh nghiệp huyện; đại diện các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện NQ số 29 trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, huyện Chiêm Hoá đã triển khai thực hiện cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng; cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng học tập được tăng cường đầu tư. Trên địa bàn huyện hiện có 74 trường/1095 lớp/nhóm lớp và 32.929 học sinh. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được củng cố có bước phát triển vững chắc, toàn diện hơn, tỷ lệ học sinh khá, giỏ, tăng, tỷ lệ học sinh trung bình, yếu giảm; tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS, học sinh thi tốt nghiệp THPT; học sinh giỏi các cấp hằng năm tăng. Đối với giáo dục mầm non, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, triển khai thực hiện phương pháp giáo dục STEAM, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, chương trình sữa học đường, duy trì tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 100%, số trẻ chuyên cần đạt trên 96,8% .100% các trường Tiểu học, THCS, THPT tiến hành điều chỉnh và xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tinh giản nội dung, phát triển phẩm chất năng lực người học. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đi thực tế tại. Tích cực triển khai các sân chơi Trí tuệ nhằm phát triển năng lực cho học sinh; thực hiện đổi mới thi kiểm tra đánh giá gắn liền với phương pháp đôi mới giảng dạy.  Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1,2,3 và lớp 6,7 được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng giáo dụ đại trà học sinh được giữ vững, duy trì ổn định. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu được thực hiện kịp thời, hằng năm ngành giáo dục huyện duy trì kết quả thi chọn học sinh giỏi xếp thứ 3, thứ 4/7 huyện thành phố trong tỉnh... Công tác nâng cao chất lượng dạy nghề được chú trọng; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện hiện có 7 lớp với 234 học viên học bổ túc và học nghề. Công tác xây dựng xã hội học tập được quan tâm đẩy mạnh và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Toàn huyện có 24 trung tâm học tập cộng đồng. 24/24 xã, thị trấn giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt mức độ 3, giáo dục PCTH đạt mức độ 2; PCGD THCS đạt mức độ 2; đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2; 100% các trường phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, tăng cường đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học. Công tác phát triển đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị được các nhà trường quan tâm, toàn huyện có 74 Chi bộ trường học với tổng số 1.470 đảng viên, trong đó có 294 đảng viên được kết nạp mới.

Hội nghị đã quán triệt Đề án số 15-ĐA/TU ngày 30/3/2023 của BTV Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2030; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 30/3/2023 của BTV Tỉnh uỷ về luân chuyển điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Ma Phúc Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Ma Phúc Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong 10 triển khai thực hiện Nghị quyết số 29. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Tiếp tục bám sát các quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong NQ số 29, hội nghị TW8 BCH Trung ường Đảng khoá XI; chương trình hành động số 35 của BCH Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 34 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện NQ số 29 và mục tiêu nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sấp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 202021 -2025; phát triển mạng lới giáo dục đào tạo theo hướng đồng bộ; xây dựng xã hội học tập; xây dựng trường chuẩn quốc gia…; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng kết hợp với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ giáo viên, xây dựng tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong các trường học trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục nhân cách đạo đức lối sống và động cơ học tập rèn luyện đúng đắn cho học sinh, đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh nhằm thực hiện phân luồng học sinh, giúp học sinh chọn nghề phù hợp; làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục….

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Nhân dịp này, 15 tập thể, 36 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW./.

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục