“Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05

Ông Vũ Xuân Tuyên, dân tộc Tày, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) là một trong 20 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận (giai đoạn 2016 - 2021).

Ông Vũ Xuân Tuyên.Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ông đã lãnh đạo chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, giao cho các đoàn thể hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Năm 2016, 2017, 2018, Chi bộ thôn Khuôn Khoai đã lựa chọn các nội dung đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” là “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị hiếu, thị trường tiêu thụ”. Năm 2020, 2021, Chi bộ lựa chọn nội dung “Duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”.

Từ các nội dung thực hiện đăng ký, cá nhân các đồng chí trong chi ủy, đảng viên đoàn kết, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mô hình sản xuất giống lúa, giống ngô, dự án lúa chất lượng cao, các mô hình trồng rau an toàn, mô hình trồng dưa chuột. Qua đó, mỗi năm cho thu nhập 250 triệu đồng/ha trở lên, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Năm 2020, 2021, ông Tuyên cùng chi bộ, lãnh đạo thôn, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh, giữ gìn thôn thông thoáng, sạch đẹp. Thôn đã định kỳ tổ chức lao động vệ sinh vào ngày cuối tháng. Theo đó, trọng tâm là chỉnh trang khuôn viên nhà ở cho hộ gia đình, xây dựng cải tạo ba công trình vệ sinh. Đến nay, số hộ có ba công trình hợp vệ sinh trong thôn đã đạt tỷ lệ trên 98%. 5 năm qua, ông Tuyên đã khơi dậy trong đảng viên, nhân dân tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Đến nay, thôn đã kiên cố hóa được 3 km kênh mương nội đồng; đóng góp xây dựng công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn với kinh phí trên 90 triệu đồng; lắp đặt đèn thắp sáng đường quê đạt 2,8 km, xây dựng tuyến đường hoa trên 400 m. Thôn còn vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng cổng thôn, biển chỉ dẫn vào các khu dân cư với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng.

Ông Tuyên bày tỏ, Bác Hồ đã dạy “Dễ vạn lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Ông sẽ tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục