Hội nghị giao ban Đề án 06 trên địa bàn huyện

Sáng 19/7, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban Đề án" Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" tháng 6, 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2023 trên địa bàn huyện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ UBND huyện đến 24 điểm cầu tại UBND các xã, thị trấn.

Tại điểm cầu UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị, các đại biểu là thành viên Tổ công tác theo Quyết định 2506 của UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị: Bưu điện huyện, Điện lực, Trung tâm viễn thông 5, Viettel Chiêm Hóa; đại diện 10 tập thể, 15 cá nhân được khen thưởng. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì tại điểm cầu UBND huyện. 

Thực hiện đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06), UBND huyện đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng thời cơ quan thường trực phát huy tốt vai trò gương mẫu thực hiện nhiệm vụ theo chức năng trong công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống"; công tác cấp Căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử, công tác phối hợp "làm sạch" dữ liệu chuyên ngành. Thực hiện tốt việc kết nối, chia sẻ 20 trường thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, vai trò, kết quả triển khai thực hiện Đề án. Trong tháng đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo triển khai thực, tuyên truyền về dịch vụ công bằng xe loa phát thanh 01 buổi đi 5 xã, thị trấn; treo 01 băng rôn với 02 khẩu hiệu tuyên truyền, 01 tin, bài, 01 ảnh đăng trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; 03 bài, 15 ảnh, 315 lượt tương tác, 15 bình luận, chia sẻ bài viết trên fanpage Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hoá; phát 3 bài, 6 lượt tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện. Công an huyện đăng tải 02 bài viết trên trang Fanpage Công an huyện; Công an xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp 76 thôn, tổ dân phố với 76 lượt, 5.269 người nghe; tuyên truyền lồng ghép qua các buổi tuyên truyền 36 lượt, 267 người nghe; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của xã, thôn 57 lượt...

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đạt tiến độ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình Đề án đạt ra: Hoàn thành các TTHC mức độ 3; cấp lại, đổi thẻ CCCD; đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn. Hoàn thành các TTHC mức độ 4 theo đúng lộ trình Đề án:  Xác nhận chứng minh nhân dân đã được cấp thẻ CCCD; đăng ký thường trú; thông báo lưu trú; đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân; cấp điện mới từ điện lưới hạ áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện. Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, thường trú, tạm trú, tạm vắng: Đã tăng mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân. Đối với nhóm phát triển công dân số, công an huyện đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở làm căn cước công dân, thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân. Kết quả đã cấp được 575 căn cước công dân có gắn chíp và 7.171 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 22.279 tài khoản định danh điện tử mức 1; 36.841 tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án 06.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết liệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số; chủ động thay đổi tư duy, nhận thức về tính tất yếu của chuyển đổi số; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Từng cơ quan, đơn vị nghiêm túc rà soát lại các nhiệm vụ Đề án 06 được giao, chủ động tham mưu các giải pháp đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ...   

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục