UBND huyện họp thường kỳ tháng 5 năm 2023

Sáng 24/5, UBND huyện đã tổ chức Họp thường kỳ tháng 5 đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền tháng 5/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự chủ trì hội nghị.

UBND huyện họp thường kỳ tháng 5 năm 2023.

Trong tháng 5/2023 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tích cực chăm sóc toàn bộ diện tích gieo trồng vụ Xuân. Đến ngày 22/5/2023: Diện tích lúa đã thu hoạch 1.051,9/3.556 ha đạt 29,6%; cây ngô thu hoạch được 49,8/1.608 ha đạt 3,1%; cây lạc thu hoạch được 35,6/914,3 ha đạt 3,9%; cây đậu tương thu hoạch được 3,5/8,3 ha, đạt 42,2%. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn trâu 22.333/22.750 con đạt 98,2% KH; đàn bò 2.650/2.793 con đạt 94,8% KH; đàn lợn 118.820/124.800 con đạt 95,2% KH; đàn gia cầm 1,560/1,600 triệu con đạt 97,5%KH. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 29.455/22.693 tấn đạt 41,66% KH. Duy trì chuỗi liên kết nuôi trâu, bò vỗ béo và trâu, bò sinh sản: Tổng số trâu bò vỗ béo và sinh sản số lượng: 399 con, (trong đó đã xuất bán 82 con, hiện đang nuôi 317 con). Chỉ đạo đôn đốc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Sản lượng thủy sản đạt 1.075/2.580 tấn đạt 41,6% KH. Đến ngày 20/5/2023, toàn huyện trồng rừng được 1.451,5/1.952 ha đạt 74,4% KH, trong đó: Trồng rừng tập trung 1.365,7/1.880 ha, đạt 72,6% KH; trồng cây phân tán 85,8/80 ha, đạt 107,2% KH. Khai thác gỗ rừng trồng: 78.278,5/170.000 m³ đạt 46,05% KH.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tích cực thực hiện các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Liên kết trồng dưa chuột diện tích liên kết 239,1 ha, sản lượng đã thu hoạch 5.460 tấn. Liên kết trồng ớt chỉ địa: diện tích liên kết 43,6 ha, sản lượng thu hoạch 138 tấn. Liên kết trồng ớt chỉ thiên: diện tích liên kết 23,5 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 352 tấn. Liên kết trồng dưa bi trong nhà lưới công nghệ cao tại xã Kim Bình diện tích 0,22 ha, sản lượng trên 13 tấn, doanh thu 300 triệu đồng. Liên kết trồng Dưa lưới công nghệ cao trong nhà lưới diện tích 0,22 ha, sản lượng ước đạt 7,5 tấn, doanh thu 306 triệu đồng… Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh, đối với chính sách hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò và chính sách hỗ trợ nuôi cá đặc sản, cá chủ lực. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ  xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với củng cố kiện toàn các HTX.

Đại biểu tham dự tại Kỳ họp.

Trong tháng 5, tình hình sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì ổn định. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đến ngày 18/5/2023 giải ngân được trên 66.051,620/263.468,059 triệu đồng, đạt 25,07% vốn kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội thực hiện tháng 5 là 283 tỷ đồng, ước thực hiện 5 tháng đầu năm đạt 1.411 tỷ đồng, đạt 42,8%. Tình hình thị trường hàng hóa đảm bảo và đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả bình ổn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi. Các mặt hàng thuộc diện chính sách được cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các xã vùng sâu, xa phục vụ nhân dân. Trong tháng 5 đã thẩm định, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 26 hộ/26 giấy/4,03 ha; tiếp nhận và giải quyết xong 182 hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện tháng 5 đạt 94,5 tỷ đồng, ước thực hiện 5 tháng đầu năm đạt 481,8 tỷ đồng đạt 39,6% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 30,1% so với kế hoạch huyện giao.

Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện trình bày báo cáo đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền tháng 5/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023.

Về Tài chính - tín dụng, kết quả thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 20/5/2023 là 25.815/100.000 triệu đồng đạt 25,8%, chi ngân sách 274.461/716.959 triệu đồng đạt 38% dự toán. Nhìn chung, các chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản đạt tiến độ, một số khoản thu đạt cao so với dự toán giao. Các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, các chế độ chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong tháng 5, đã giải quyết việc làm cho 468 lao động, thực hiện 5 tháng giải quyết việc làm cho 2.109/3.260 lao động đạt 64,7%KH. Thực hiện tiểu Dự án 1, Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2025 (vốn năm 2022). Hiện đã khai giảng được 04/11 lớp (01 lớp mây tre đan, 02 lớp kỹ thuật trồng dưa chuột, 01 lớp kỹ thuật chăn nuôi thú y). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành việc nhập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lên phần mềm Quản lý cán bộ, công chức viên chức. Theo dõi, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo…

Lãnh đạo UBND huyện tham gia góp ý vào Dự thảo Kế hoạch trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã thông qua các kế hoạch, dự thảo kế hoạch, gồm: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện; Kế hoạch Phát triển giáo dục mầm non năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023; Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023 trên địa bàn huyện; dự thảo kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, năm 2023; Dự thảo Kế hoạch phát động thi đua chuyển đổi số - Năm dữ liệu số huyện Chiêm Hóa 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2023, trên địa bàn huyện; Dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Chiêm Hóa; kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa năm 2023; Dự thảo Kế hoạch Phát triển liên kết sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung đối với sản phẩm Thanh Long ruột đỏ Chiêm Hóa năm 2023./.

 

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục