Góp ý kiến vào Đề án Quy định thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ

Sáng 14-9, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự Hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Đề án “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự thảo Đề án “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ” đang được Ban Tổ chức Trung ương xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức Đảng để hoàn thiện trình Bộ Chính trị.

Dự thảo có 5 chương, 9 điều Quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan về các nội dung: đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển biệt phái, miễn nhiệm, tạm đình chỉ và cho thôi chức vụ đối với cán bộ.

Quy định cũng phân cấp, phân định trách nhiệm của người đứng đầu, làm rõ vai trò của cá nhân phụ trách trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến công tác cán bộ và quản lý cán bộ…

Các đại biểu tham gia ý kiến góp ý vào các nội dung của dự thảo, về: phạm vi, đối tượng điều chỉnh; phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc đề xuất, giới thiệu cán bộ của mình, chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới khi cán bộ do mình trực tiếp đề xuất, giới thiệu vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; các nội dung liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, quy hoạch, quản lý cán bộ…

Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đồng tình với các nội dung của Đề án. Tuy nhiên, trong nội dung phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quy định chưa nêu nội dung khen thưởng, kỷ luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét, bổ sung thêm thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu về nội dung: khen thưởng, kỷ luật trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ để phù hợp với nội dung trong Quy định số 80, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị để đảm bảo toàn diện về công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến sẽ được Ban soạn thảo, chủ trì hội nghị tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp khi quy định của Ban Chấp hành Trung ương được hoàn chỉnh và chính thức ban hành, đi vào cuộc sống.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục