Hội nghị Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày 04/7, tại xã Yên Nguyên, UBND huyện tổ chức Hội nghị Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho trên 200 hộ dân thuộc 2 xã Yên Nguyên và Hòa Phú.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các nội dung: Khái quát chung về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đối tượng, chương trình; phân công tổ chức thực hiện của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; văn bản quy định về chính sách giảm nghèo thường xuyên. Mục tiêu tổng quát của chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống...

Các đại biểu tại hội nghị Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Việc tổ chức hội nghị nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân./.

Hoài Thu, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục