Biến rác thải thành vàng

Thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại tỉnh Tuyên Quang, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai lớp tập huấn cho hội viên nông dân huyện Chiêm Hóa về các nội dung của Dự án tại xã Kim Bình, xã Vinh Quang.

“Rác thải là vàng” là khẩu hiệu mà Hội viên nông dân tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện nhằm chuyển đổi cách nghĩ, cách làm cho hội viên nông dân xử lý rác thải tại hộ gia đình, khu dân cư. Khởi đầu các chuỗi hoạt động, lớp tập huấn hướng dẫn hội viên nông dân biết cách sử dụng, chế biến phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp trở thành nguồn thức ăn cho đàn gia súc; các học viên được trực tiếp tham gia vào các quy trình lên men ủ chua làm thức ăn chăn nuôi từ thân cây ngô, cỏ voi và nhiều phụ phẩm khác.

Lớp tập huấn huấn hướng dẫn hội viên nông dân tại xã Kim Bình.

Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” được triển khai tại 2 xã Vinh Quang và Kim Bình. Tại các lớp tập huấn, các giảng viên trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức thực hành; mở rộng thêm các kiến thức trong xử lý rác thải, phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường; giới thiệu cách thức xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân, mang lại hiệu quả cao; từng bước làm cho việc thu và chuyển hóa rác thải trở thành thói quen của người nông dân. 

Dự án khẳng định vai trò, tầm quan trọng của tổ chức hội nông dân trong việc thay đổi thói quen trong xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, các khu dân cư, mang lại tác động kép đó là vừa chuyển đổi cách nghĩ, cách làm của người dân trong việc thích ứng giữa phát triển và bảo vệ môi trường./.

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục