Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện mở 15 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Để nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng lao động, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chiêm Hóa đã đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn mở 15 lớp đào tạo nghề cho 549 học viên là lao động nông thôn.

Các đại biểu, học viên tham gia khai giảng lớp kỹ thuật trồng ớt 2023.

Các học viên được đào tạo các nghề như: Kỹ thuật chăn nuôi thú y, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm; kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân đến khâu thu hoạch, và hoạch toán kinh tế đối với các loại cây ăn quả có múi; trồng nấm, trồng dưa chuột; trồng ớt; mở các lớp Cơ khí hàn, kỹ thuật máy nông nghiệp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nông thôn tham gia các lớp dạy nghề, Trung tâm đã mở các lớp dạy nghề tại các xã, thôn bản. Bên cạnh việc giảng dạy về lý thuyết, các học viên còn được thực hành thông qua các mô hình trình diễn ngay trên lớp và tại các cánh đồng của các học viên.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, hầu hết các học viên là nông dân sau đào tạo đã biết áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục