Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hoá tập trung công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

Trong các ngày từ 05/06 đến ngày 08/06, Trung tâm chính trị Chiêm Hóa tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cho 75 học viên thuộc các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện. Đây là lớp thứ 3 Trung tâm chính trị Chiêm Hóa tổ chức.

Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa tổ chức Lễ bế giảng cho đảng viên mới lớp thứ 3 năm 2023

Tại lớp học, các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt, giới thiệu 5 bài lý luận trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về đảng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua chương trình lớp học giúp các đồng chí học viên có được nhận thức, hiểu biết những nội dung cơ bản, cốt lõi về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh chính trị của Đảng ta, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, những nội dung cơ bản về phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Các học viên đi thực tế tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình

Cùng với việc học lý luận chính trị, các học viên đã có một buổi để thảo luận, đi thực tế, dâng hoa, dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình. Qua đó, giúp các học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 76/76 học viên đủ điều kiện viết bài kiểm tra đạt yêu cầu trở lên được công nhận và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó, đạt loại khá giỏi chiếm gần 78%. Từ đầu năm tới nay, Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa đã bồi dưỡng được 171 học viên, đạt gần 90% kế hoạch năm.

Hoài Thu, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục