Thường trực Huyện uỷ làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính

Chiều 12/6, Thường trực Huyện uỷ đã có buổi làm việc với Uỷ ban Nhân dân huyện về kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện các chỉ số, tiêu chí công tác chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính năm 2023, trong đó nêu rõ các tiêu chí, chỉ số bị trừ điểm, không đạt điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời bàn giải pháp thực hiện công tác chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện Chiêm Hóa đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt được những kết quả nhất định. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các nền tảng FM, mạng xã hội; tổ chức tập huấn chuyên môn; phối hợp phát triển cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, lắp đặt thêm các trạm phát sóng di động tại vùng lõm (Tân Mỹ, Linh Phú, Yên Lập). Thực hiện cung cấp 408 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 184 TTHC có quy trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tuyên Quang. Việc giải quyết các hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến hết tháng 4/2024, giải quyết 1.373 hồ sơ; tỷ lệ số hóa hồ sơ là 53,41%, số hóa kết quả giải quyết là 99,86%; cấp kinh phí thực hiện chuyển đổi số là 2.195 triệu đồng; Triển khai ứng dụng chợ 4.0 tại chợ Chiêm Hóa, chợ Hòa Phú; thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế trên môi trường điện tử là 810 hồ sơ/849 hồ sơ đạt 95,4%; 100% cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử …Việc đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã được cập nhật kịp thời, niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết, mang lại hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Các đại biểu báo cáo, thảo luận tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, nhận thức, năng lực tham mưu triển khai thực hiện các nội dung công việc về chuyển đổi số của cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn còn hạn  chế. Các cơ quan, đơn vị chưa tổ chức thực hiện các hoạt động chuyển đổi số theo các lĩnh vực được phân công. Trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyển đối số còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Một số cán bộ, công chức, người dân chưa thay đổi thói quen làm việc trên môi trường điện tử, khả năng hạn chế trong tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, quá trình thao tác thực hiện có nhiều vướng mắc, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, người dân vẫn tới trụ sở để nộp hồ sơ trực tiếp…

Trong cải cách TTHC, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở có nơi, có lúc chưa bám sát sự chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính và cải cách TTHC. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho thực hiện cải cách hành chính còn thiếu (đặc biệt là ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã). Trong 6 tháng đầu năm vẫn còn có hồ sơ bị trễ hạn trên phần mềm; các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn chưa đề xuất được phương án đơn giản hóa TTHC năm 2024.  Số hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến tại một số xã thấp như: Nhân Lý, Hùng Mỹ, Phú Bình, Tân An, Hòa An; Tỷ lệ số hóa hồ sơ một số xã còn thấp như: Hà Lang,  Linh Phú, Trung Hà, Vĩnh Lộc..

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng yêu cầu Văn phòng Huyện uỷ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung, trình Thường trực Huyện uỷ ban hành các văn bản. Cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chức năng chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính. Ngay sau buổi làm việc, UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, cải cách hành chính xây dựng kế hoạch đề rõ tỷ lệ, số liệu, mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và xem xét, đánh giá người đứng đầu các ngành, các cấp trong thực hiện chỉ đạo về chuyển đổi số, cải cách hành chính. Định kỳ, các cơ quan chức năng tham mưu chấm điểm cụ thể, đánh giá, chỉ rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế để có giải pháp khắc phục đạt mục tiêu đề ra. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy tại các kỳ họp hàng tháng.

Tài Tùng – Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục