Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng 13-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các dự án luật được trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo 4 dự án luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Phòng chống mua bán người; Luật Phòng không nhân dân.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các văn bản luật trên và góp ý những nội dung cụ thể đối với từng dự thảo luật nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật để khi được ban hành các luật mang tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước trong tình hình mới. Các đại biểu cũng tham gia ý kiến cụ thể vào nhiều nội dung tại các dự án luật.

Đại biểu thảo luận vào các dự án luật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy nhấn mạnh, các dự án luật được xây dựng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân do các quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa được pháp luật quy định cụ thể hoặc chưa phù hợp với một số luật chuyên ngành. Qua đó sẽ tạo cơ sở, nền tảng pháp lý đồng bộ, thống nhất trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng.

Ý kiến của các đại biểu sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đề nghị xem xét điều chỉnh, đảm bảo khi luật được ban hành có tính khả thi, phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội.

Theo TQTĐ

Tin cùng chuyên mục