Ban Thường vụ Huyện ủy họp thường kỳ tháng 5/2023

Thực hiện lịch công tác tháng, sáng ngày 26/5, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 5. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp thường kỳ tháng 5/2023

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo: Kết quả thực hiện tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 về xây dựng NTM xã Ngọc Hội; Tiến độ thi công và giải ngân các công trình cơ bản; Tiến độ thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm 2023; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/HU ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn; các tờ trình về xin ý kiến tổ chức Hội thi” Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi” huyện Chiêm Hoá năm 2023; tờ trình xin ý kiến về dự thảo, kế hoạch giám sát… Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến nhất trí về Dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII ) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Dự thảo Kế hoạch của BTV Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 20 – CT/TW ngày 12/12/ 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Dự thảo Kế hoạch Đề án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Chiêm Hoá giai đoạn 2022-2026 và năm 2023; Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy  tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn huyện lần thứ 2 năm 2023…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu: UBND xã Ngọc Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, phân công cụ thể công việc cho các đoàn thể, cán bộ để hàng tháng kiểm việc, đánh giá tiến độ. Khen thưởng kịp thời các cá nhân tham gia hiến đấy xây dựng nhà văn hoá, đường bê tông nông thôn…Uỷ ban nhân dân huyện, các phòng chuyên môn tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường thanh tra việc giải quyết đơn thư từ cơ sở, tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn đọng./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục