Không khí ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở huyện Chiêm Hóa.

Video không hợp lệ

Chương trình khác