Giới thiệu cuốn sách Những làn điệu dân ca dân tộc Tày huyện Chiêm Hóa.

Cuốn sách " Những làn điệu dân ca ca dân tộc Tày huyện Chiêm Hóa" giới thiệu một số bài hát về hát lượn, cọi, phong Slư, hát ru và những bài hát quan làng cơ bản trong đám cưới của dân tộc Tày.
Video không hợp lệ

Chương trình khác