Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự lễ công bố Quyết định công nhận xã Kiên Đài đạt chuẩn nông thôn mới

Video không hợp lệ

Chương trình khác