Hội nghị công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Sáng ngày 01/3/2024, Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Trung tâm xúc tiến việc làm tỉnh; đại diện các Công ty, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Huyện Chiêm Hóa có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; lãnh đạo UBND, Cán bộ công chức văn hóa phụ trách lĩnh vực, Bí thư Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Từ năm 2021 -2023 UBND huyện đã ban hành 56 văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến người lao động. Theo đó, trên địa bàn huyện đã có 341 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó thị trường Nhật Bản 125 người; Đài Loan 183 người, Hàn Quốc 06 người và thị trường khác 27 người. Các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài được triển khai, đã có 13 người được vay vốn xuất khẩu lao động với dư nợ trên 900 triệu đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang đồng chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung trao đổi về hạn chế khó khăn, nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; công tác phối hợp tuyên truyền của các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn trong công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; đánh giá hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; thông tin về nhu cầu lao động ở các nước…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các Công ty tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tham mưu xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn; trong quá trình thực hiện cần kiểm tra đôn đốc, các xã và tham mưu cho UBND huyện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Các cơ quan thành viên BCĐ căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai đến địa phương được phân công phụ trách; các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về công tác xuất khẩu lao động; làm tốt công tác rà soát số lao động hiện đang làm việc ở nước ngoài và số lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động…

Hồng Nhung, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục