Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2023

Ngày 17/01, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh; Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện; thành viên Ban Chỉ đạo phong trào; lãnh đạo UBND, cán bộ Văn hoá - xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, các nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được huyện triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều nội dung của Phong trào được lồng ghép với các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở và đạt kết quả cao. Các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Toàn huyện có 29.207/31.092 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" chiếm 94% trên tổng số hộ gia đình và đạt 104% kế hoạch; có 280/287 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hóa", chiếm 98% trên tổng số thôn, tổ dân phố và đạt 114% kế hoạch.

Công tác văn hóa văn nghệ ,thể thao, thông tin, du lịch và gia đình luôn được quan tâm, diễn ra sôi nổi và rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, các hoạt động thông tin tuyên truyền thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Tham mưu tổ chức thành công Lễ hội Lồng Tông xuân Quý Mão 2023. Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc các dân tộc huyện; giải bóng đá nữ toàn huyện; diễu hành xe đạp địa hình các câu lạc bộ; chợ quê và các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Làng văn hoá du lịch Bản Ba, xã Trung Hà; tổ chức Hội đua mảng xã Yên Lập; lễ hội chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, xã Yên Nguyên...Tổ chức Ngày hội Văn hóa và Giải thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hóa năm 2023. Tổ chức đón nhận Bằng di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tri thức về cọn nước và Lễ hội Giã cốm xã Trung Hà năm 2023. Đón 135.000 lượt du khách, đạt 100% kế hoạch; doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt 148 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng số dân đạt 30%...

Các đại biểu thảo luận, phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị đã có 05 ý kiến thảo luận của các đại biểu làm rõ một số tồn tại hạn chế cần khắc phục tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu: Năm 2024, huyện Chiêm Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện, nhất là công tác tuyên truyền về nội dung của Phong trào. Thực hiện tốt công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2024. Đối với UBND, ban chỉ đạo phong trào tăng cường công tác triển khai có hiệu quả phong trào, nghiên cứu quan tâm bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, đặc biệt là dự án 6 trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay tại các địa phương. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số. Thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã tăng cường công tác bám sát cơ sở đã được phân công phụ trách đối với các hoạt động đối với lĩnh vực văn hóa. MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua; các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thực hiện tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao, trong dịp tết và kỉ niệm ngày thành lập Đảng đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.                     

Ngọc Hiển – Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục