Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý tại trường THPT Hà Lang

Ngày 12/5, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang phối hợp với trường THPT Hà Lang, huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý trong nhà trường. Dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; lãnh đạo xã Hà Lang; các thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Các em học sinh tham gia trả lời và nhận thưởng tại phần thi.

Tại hội nghị, thông qua trình chiếu Video và 20 câu hỏi thi tìm hiểu pháp luật, các giáo viên, học sinh đã được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý, diện người được trợ giúp pháp lý; giới thiệu một số quy định của chung của Bộ luật hình sự và những quy định liên quan đến người chưa thành niên; Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình…và một số chính sách khác liên quan học sinh đang tham gia học tập tại nhà trường…Đây là hoạt động bổ ích, có ý nghĩa nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản và những kỹ năng cần thiết để học sinh hiểu và thực hiện tốt pháp luật ngay từ khi còn đang ngồi học trên ghế nhà trường, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần củng cố những tri thức được học trong chương trình, bồi dưỡng tình cảm, niềm tin pháp luật, đồng thời rèn luyện, uốn nắn hình thành hành vi ứng xử theo chuẩn mực pháp luật quy định.

Học sinh trường THPT Hà Lang hăng hái tham gia phần thi hỏi đáp về pháp luật. 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường THPT Hà Lang là một trong những hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức đợt truyền thông, trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Thông qua việc tổ chức hội nghị đã tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện tác phong "Sống, học tập, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" cho giáo viên, học sinh, góp phần xây dựng văn hoá pháp lý trong nhà trường. Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh của trường hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện.  

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục