Nông dân các xã tập trung thu hoạch lúa mùa 2023

Tranh thủ những này thời tiết nắng ấm, nông dân các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa tập trung huy động con người và máy móc ra đồng thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa để bảo đảm cho kỳ sản xuất vụ tiếp theo.

Cùng với các xã trên địa bàn huyện, hiện nay các hộ nông dân ở thôn Nà Lá, xã Xuân Quang cũng đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi ra đồng thu hoạch toàn bộ diện tích lúa mùa năm 2023. Với diện tích gieo cấy là 17,6ha, nhờ thực hiện tốt lịch thời vụ theo chỉ đạo, cây lúa được chăm sóc tốt đã giúp cho các hộ gia đình có được vụ mùa bội thu. Tính đến thời điểm này, thôn Nà Lá đã gặt được khoảng 7ha. 

Nông dân các xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa 2023.

Vụ mùa 2023 xã Hà Lang gieo cấy 164ha lúa, trong đó 90 ha diện tích gieo cấy lúa thuần, còn lại là giống lúa lai. Với mong muốn đạt được năng suất, sản lượng cao nên vụ mùa này nông dân ở xã Hà Lang đã đưa các giống cho năng suất, sản lượng tốt như: giống lúa Thụy hương 308, Tạp giao 1, Hương ưu 98, MHC2.. vào gieo cấy. Đến thời điểm này, diện tích đã thu hoạch được trên 54ha. Hiện xã đang tập trung chỉ đạo nhân dân huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa mùa theo đúng kế hoạch đề ra, đồng thời chủ động triển khai thực hiện sản xuất cây vụ đông. 

Đưa cơ giới hóa trong thu hoạch góp phần hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện.

Những năm qua, công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã có sự chuyển biến rõ rệt, việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần quan trọng trọng việc bảo đảm khung sản xuất đúng lịch thời vụ. Đồng thời nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Điểm nhấn trong thu hoạch các lúa ở Chiêm Hóa đó là ngoài sử dụng những công cụ gặt cầm tay thì còn có rất nhiều những chiếc máy gặt lúa liên hoàn với công xuất lớn, thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích cây lúa trên một cánh đồng trong một ngày. Ước tính tổng các loại máy, thiết bị phục vụ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đến tháng 12/2022 là hơn 18.000 chiếc; trong đó, mức độ cơ giới hóa các khâu sản xuất đối với các loại cây trồng chính trên địa bàn đạt hơn 47%; Khâu làm đất đạt hơn 93%; khâu gieo, cấy, trồng đạt trên 9%;  Khâu chăm sóc đạt 31%; Khâu thu hoạch đạt trên 57% diện tích gieo trồng.        

Văn Linh – Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục