Nhân Lý nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Cuối tháng 12/2021, sản phẩm Chè Nhân Sơn của HTX chè Nhân Lý đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, hiện nay xã Nhân Lý tiếp tục hướng người dân sản xuất chè an toàn, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế tại địa phương.

Các xã viên HTX Chè Nhân Lý thực hiện trồng, sản xuất theo hướng an toàn sinh học, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trước đây người dân trên địa bàn xã Nhân Lý chủ yếu sản xuất chè tự phát, trồng những giống cũ, sản phẩm chè búp tươi bán cho thương lái nên thu nhập thấp, diện tích ngày càng bị thu hẹp. Đến năm 2013, Tổ hợp tác chè búp Hạ Đồng, nay là HTX Chè Nhân Lý được thành lập, với định hướng phát triển theo hướng tạo ra sản phẩm an toàn. HTX đã vận động xã viên tích cực chuyển đổi sang các giống chè chất lượng cao. Đến nay, hầu hết các diện tích chè đã được thay thế bằng những giống chè cành năng suất, chất lượng cao như các giống chè Phúc Vân Tiên, Bát Tiên, lai LDP1, LDP2…Toàn bộ diện tích chè điều được sản xuất theo hướng an toàn. Sản phẩm chè hữu cơ cho chất lượng tốt, đậm vị, hương thơm tự nhiên và giá bán cao hơn so với chè thông thường. Hiện tại, bình quân mỗi tháng HTX bán ra thị trường khoảng trên 2 tấn chè khô.

HTX Chè Nhân Lý đầu tư công nghệ, nâng cao sản lượng, năng xuất sản phẩm.

Vừa qua HTX đã được hỗ trợ 3 máy sao chè tự động bằng điện và 01 máy sao chè bằng ga công xuất lớn, 15 máy vò mâm gỗ, góp phần giảm công lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm chè sạch; đồng thời tích cực kết nối để trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè của địa phương ra thị trường; tiếp tục xây dựng vùng sản xuất hiệu quả, an toàn… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm giữ vững tiêu chí nông thôn mới./.

Hồng Nhung - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục